0 item
SHOPPING CART

Your shopping cart is empty

Continue Shopping
SUBTOTAL 0
 

exhibitions

solo exhibitions:

2017 - Architecture Through the Lens of Virginia Vrecl . Arhitektura skozi objektiv Virginie Vrecl, Architectural Gallery DESSA, Ljubljana

presentation by Aleksander S. Ostan and Maja Ivanič, director of DESSA

2016 - ArchiTEXTURES . arhiTEKSTURE - PhotonicMomenst . Month of Photography 2016, NUK Cafe, Ljubljana

presentation by curator dr. Peter Šenk, mag. Dejan Sluga, director of the Photonic Moments festival and Eva Prelovšek by Arhiteka - Kavarna NUK

ArchiTEXTURES - PhotonicMoments 2016


2015 - Architecture as the Background of Life . Arhitektura kot ozadje življenja - Cultural and Congress Center Cankarjev dom - Small Gallery, Ljubljana

presentation by curator Andrej Hrausky and Nina Pirnat Spahić, exhibition programme manager of Cankarjev dom

Arhitektura kot ozadje življenja - Cankarjev dom


2015 - Architektur-Sequenzen . Arhitekturne sekvence - Slovenian Cultural Center Korotan, Vienna

presentation by prof. Boris Podrecca and mag. Tone Levstek, director of SKZ Korotan


2015 - Architecture Impresions and Abstractions . Arhitekturne impresije in abstrakcije - House of Architecture Maribor, University of Maribor

presentation by dr. Peter Šenk, curator and the coordinator of the programme HAM

Arhitekturne impresije in abstrakcije - HAM


2014 - Scandinavian Architectural Impressions . Skandinavske arhitekturne impresije - Monfort, Space for Contemporary Art, Portorož

presentation by Robert Potokar


group exhibitions:

2015 - World that glows in colors . Svet, ki žari v barvah -

Gallery Krka, Ljubljana

Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev


2015 - Architecture - Inventure 2015, The Architects' Society of Ljubljana - Cultural and Congress Center Cankarjev dom, Ljubljana

Arhitektura Inventura 2015, Društvo arhitektov Ljubljana


2014 - The celebration of 2000 anniversary of Emona . River bank Krakovsko nabrežje, Ljubljana

Foto natečaj in razstava . Emona 2000